Medlemsvilkår for Elon Club

1. Om Elon Club

Club Elon eies og drives av Elon Norge AS med org.nr 957566596 (heretter kalt Elon/vi) Elon Club er et fordels- og lojalitetsprogram for deg som er kunde av Elon Norge AS sine butikker, og som har registrert deg som medlem. Ved å registrere deg som medlem, samtykker du til vilkårene i denne avtalen. Denne avtalen består av Medlemsvilkår Elon Club og Personvernserklæring for Elon Club.

2. Om medlemskapet ditt

Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Ved innmelding må du registrere deg med norsk mobilnummer (+47), navn og godta kommunikasjon via SMS eller e-post. Du er ansvarlig for at opplysninger du gir om deg selv, er korrekte og oppdaterte.

Som medlem av Elon Club vil du motta tilbud forbeholdt medlemmer. Fordelene medlemskapet gir, er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre.

Ved å melde deg inn i Elon Club samtykker du til å motta e-post og/eller SMS fra oss. Du kan når som helst endre kommunikasjonsmåte ved å ta kontakt med butikken eller Elon Norge. Hvordan du melder deg av denne kommunikasjonen vil komme tydelig frem av e-post og SMS du mottar fra oss, og avmelding vil gjelde for den enkelte kanal. Dersom du melder deg av denne kommunikasjonen, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for ditt medlemskap, f.eks. endringer i medlemsvilkår.

3. Hvilke opplysninger samles inn

Elon behandler personopplysningene du har oppgitt, som navn, adresse, e-post, telefonnummer og samtykker. For å være sikker på at opplysningene er korrekt, kan disse opplysningene sammenholdes med eksterne databaser som for eksempel adresseregistre.

Informasjon om ditt kjøp i butikk/nettbutikk blir registeret i medlemskapet ditt. Informasjon om handlet beløp, produkt/er, dato/tidspunkt og hvor kjøpet er gjort, blir lagret.

Din respons på generelle kampanjer, tilpassede rabatter-kuponger, e-post og SMS utsendelser kan bli lagret.

Elon Norge bruker cookies på sine nettsider. Les mer om bruk av cookies på vår hjemmeside.

4. Personvern

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi garanterer at dine opplysninger kun vil bli lagret og brukt i forbindelse med ditt medlemskap i Elon Club.

For å bli medlem i Elon Club må du samtykke til at vi registrerer og behandler personopplysninger om deg, din aktivitet og øvrig informasjon i relasjon til medlemskapet. Vi er ansvarlig for lagring og annen behandling av dine personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med deg, samt for å gi deg tilpassede tilbud og bonus-rabatter. Kjøpshistorikk og klikk på våre nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring.

Vi vil ikke selge eller utlevere dine personopplysninger til tredjepart. Dersom du har spørsmål, ønsker innsyn i de personopplysningene vi har om deg, eller ønsker disse rettet eller slettet fordi opplysningene er uriktig, kan du når som helst kontakte oss. Vi forplikter oss til å gi deg innsyn som angitt i vår Personvernerklæring.

5. Avtalens varighet

Vilkårene fra 1. april 2018 gjelder fra den dagen du har registrert deg som medlem eller akseptert disse vilkårene, og erstatter alle eventuelle tidligere vilkår for ditt medlemskap i Elon Club. Du kan når som helst si opp avtalen, all informasjon om deg vil da slettes eller anonymiseres innen rimelig tid, og senest innen de gjeldende lovkrav. Oppsigelse av avtalen fra din side rettes til din Elon butikk eller Elon Norge.

Vi har rett til å endre vilkårene i avtalen. Dersom vi foretar større endringer (endringer som har betydning for deg), vil vi informere deg om disse slik at du får mulighet til å akseptere de nye vilkårene. Som medlem vil du også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende deg til kundeservice@elon.no.

Vi forbeholder oss retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Elon Club. Dersom Elon Club må avvikles grunnet lovgivning, domsavgjørelse eller forbud gitt av myndigheter, kan Elon Club uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning.

Vi kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller bryter dine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

6. Tjenester tilbudt av tredjeparter

Via våre tjenester kan det være mulig for deg å knytte deg opp mot tjenester tilbudt av andre enn oss (en tredjepart). Dette gjelder f.eks. om du kjøper et produkt som skal fraktes til deg eller gjennomfører en betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan gjelde andre vilkår fra tredjepart. Disse må du godta for å bruke produkter eller tjenester som ikke vi tilbyr direkte.

Club Elon er ikke ansvarlig for tjenester levert av tredjepart. Hva du gjør med tredjeparts tjenester, er et forhold mellom deg og tredjepart.

7. Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i tråd med disse vilkårene, eller en situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører våre forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Eksempler på dette er lovendringer, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, flom, eksplosjon, inngrep fra offentlige myndigheter eller at nettverk er nede grunnet feil som ikke skyldes partene.

8. Tvister og lovvalg

Denne avtalen reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister er underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

9. Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. Vår kontaktinformasjon er:

Post: Elon Norge AS v/ Elon Club Postboks 1417, 1602 Fredrikstad

Telefon: 32 99 35 99 

E-post: kundeservice@elon.no

Web: www.elon.no

Vil du vite mer om de nye energimerkingene? Klikk her.

Medlemspris