Personvern Elon Norge AS

Personvernreglene ble oppdatert 21. desember 2022

1. Elon beskytter dine personlige data

Elon Norge, org.no. 957 566 596, (“Elon”) ønsker at du alltid skal være trygg på at den personlige informasjonen du gir oss blir behandlet på en korrekt, ansvarlig og sikker måte. Vi ønsker også at du alltid skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med lover og forskrifter som gjelder for behandling av personopplysninger. I denne personvernserklæringen ønsker vi å beskrive hvordan Elon behandler din personlige informasjon når du besøker www.elon.no, når du kjøper varer og tjenester på elon.no og / eller i en Elon-butikk, i servicesaker og når du som kunde er i kontakt med Elon. Personvernreglene gjelder også deg som blir eller er medlem av Elon Club og beskriver også hvordan vi behandler den personlige informasjonen til våre Elon Club medlemmer. Hvis du har spørsmål om Elons personvernsregler eller vår behandling av dine personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjonen vår vises under overskriften "Kundeservice".

2. Personvernansvarlig

Elon er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger og er derfor ansvarlig for korrekt og sikker håndtering av dine data i samsvar med gjeldende lovgivning.

3. Behandling av personopplysninger i Elon-butikker

Elon er en butikkjede med butikker over hele landet. Elon-butikkene drives imidlertid ikke av Elon, men av separate selskaper. Elon-butikkene kan ha egne rutiner for hvordan de behandler din data. I disse tilfellene er hver Elon-butikk selv ansvarlig for behandling av personopplysningene. Uansett hvem som er ansvarlig for personopplysninger, er vi nøye med å sikre at personopplysningene som gis mellom Elon Norge og Elon-butikkene blir lagret på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lovverk. 

 

4. Hva slags personlig informasjon behandler Elon?

Personopplysninger er all informasjon og all slags informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en person som er i live. Det er informasjon om deg og din person. Eksempler på personlig informasjon er navn, kontaktinformasjon, bilder av deg og IP-adresse.

Behandling betyr enhver type handlinger som blir gjort med personopplysninger som innsamling, lagring, bruk, behandling og overføring av personopplysninger.

Elon behandler følgende personopplysninger:

Når du besøker elon.no

IP-adresse

Cookie- data

Når du sender en beskjed til oss via e-post eller via våre kanaler i sosiale medier.

Navn

E-postadresse

For gjennomført kjøp på elon.no

Navn

Epostadresse

Adresse

Telefonnummer

Kundenummer

IP-adresse og informasjon om hvordan du bruker Elon.no


Når du oppretter en brukerprofil og blir medlem av Elon Club

Navn

Epostadresse

Adresse

Telefonnummer

Kundenummer

IP-adresse og informasjon om hvordan du bruker Elon.no

Ved delbetaling

Navn

Epostadresse

Adresse

Telefonnummer

Kundenummer

IP-adresse og informasjon om hvordan du bruker Elon.no

Personnummer  
Når du deltar i en av våre konkurranser

Navn

Epostadresse

Adresse

Telefonnummer

Når du sender en henvendelse via et av våre kontaktskjemaer

Namn

E-postadress

Adress

Telefonnummer

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev

 

E-postadress

 

5. Vår behandling av personopplysninger

Nedenfor vises et sammenstilling av vår databehandling. Her beskriver vi formålet for lagringen, hvilket juridisk grunnlag vi har for hver behandling og hvor lenge vi har til hensikt å behandle dine personopplysninger. 

 

Formål Rettslig grunn Personopplysning Lagringstid
Håndtering av bestillinger, garantier. Kjøpsvilkår Navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-post, geografisk informasjon, IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon I løpet av garantiperioden og de følgende 12 månedene.
For å etterfølge lover og regler, f.eks bokføringsloven Rettslig forpliktelse
Navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-post, geografisk informasjon, IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon
Så lenge vi er forpliktet til å lagre dataene i henhold til gjeldende lov.
For å markedsføre Elon eller våre partneres produkter og tjenester gjennom mail, e-post, telefon og SMS / MMS Interesseavveining
Navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-post, Geografisk informasjon, IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon
12 måneder etter siste kjøp
For å administrere kontoen din og for å kunne gi deg personlige tilbud og for personlig tilpasning av din elon opplevelse i forskjellige kanaler og å kunne lage målrettet kommunikasjon via e-post, SMS eller post
Fullføring av Elon Club-medlemskapsavtaler (medlemsvilkår)
Navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-post, Geografisk informasjon, IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon
36 måneder etter at du sist var aktiv med Elon, for eksempel ved å handle med oss eller logge inn på "Mine sider" på Elon.no.
For å administrere konkurranser og andre arrangementer
Interesseavveining
Navn, e-postadresse, adresse. Telefonnummer
Inntil konkurransen/arrangementet er fullført og all administrasjon er fullført.
 
For å administrere avtaler og lignende servicefunksjoner
Interesseavveining
Navn, e-postadresse, adresse. Telefonnummer
Til saken er avsluttet.
 
For å håndtere kundeservice henvendelser
 
 Interesseavveining
Navn, e-postadresse, adresse. Telefonnummer
24 måneder
 
For å forbedre kvaliteten på vår kundeservice, kan enkelte tilfeldig utvalgte telefonsamtaler tas opp.
 
 Interesseavveining
Opplysninger gitt i telefonsamtale
6 måneder
 
For å kunne evaluere, utvikle og forbedre våre produkter og tjenester og tilby deg som kunde en bedre opplevelse av Elon og av elon.no, 
 
 Interesseavveining
Navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-post. Geografisk informasjon, IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon og kundevurderingsinnhold.
Så lenge det er behov for å beholde dem for å oppfylle formålene som dataene ble samlet inn for.
Personopplysninger i kundeanmeldelser lagres i 24 måneder.
 
For å markedsføre Elons eller våre partneres varer og tjenester via e-post (Elon nyhetsbrev).
 
 Interesseavveining
E-postadresse
Inntil kundeklubbmedlemmet gir beskjed om at vedkommende ønsker å avslutte abonnementet på Elons nyhetsbrev.

 

ELON KLUBBMEDLEMMER OG PROFILERING

Elon lagrer og bruker Elon Club-medlemmenes kjøpshistorikk for å gi medlemmene tilbud basert på deres personlige kjøp, for å analysere kjøpsmønstre, og for å tilpasse opplevelsen med Elons salgskanaler. I noen tilfeller kan tilbudene forholde seg til varer og tjenester som tilbys av Elons partnere (uten imidlertid at personopplysningene blir offentliggjort til den aktuelle partneren).

Elon kan samle inn og oppdatere Elon Club-medlemmenes adresseinformasjon fra populasjonsregisteret gjennom en kvalifisert og akkreditert leverandør. Elon kan også få annen informasjon, for eksempel: informasjon om form av boliger, fra offentlige registre for å gi sine medlemmer bedre og mer målrettede tilbud.

Du har alltid rett til å protestere mot profilering og/eller direkte markedsføring, les mer under overskriften «Dine rettigheter».

LAGRINGSTID

Dine personopplysninger beholdes så lenge det er behov for å bevare dem for å oppfylle formålene som dataene ble samlet inn for i samsvar med disse retningslinjene for personvern. Etter det blir dataene dine slettet.

Visse personopplysninger vil bli lagret i syv år fra slutten av kalenderåret der regnskapsåret som informasjonen tilhørte var for å overholde den relevante regnskapslovgivningen.

For mer informasjon om hvor lenge Elon lagrer spesifikke personopplysninger, vennligst kontakt oss. Kontaktinformasjon finner du under avsnittet "Kontakt" nedenfor.

 

6. Hvem utleverer vi personopplysningene til?

Elon-butikker utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter, unntatt i situasjoner der dette er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse eller for å oppfylle Elons forpliktelser overfor kunder og partnere, for eksempel for analyseformål eller for lagring. Dine personopplysninger vil ikke bli solgt til tredjeparter for reklameformål.

"Tredjepart" utelukker bl.a Elon butikker, andre selskaper i Elon Group, markedsførings, IT- og betalingstjenesteleverandører og adresseoppdateringstjenester.

Tredjepart
Grunnen til at personopplysningene er utlevert til tredjeparter
Elon butikker
Når du foretar et kjøp på elon.no sendes personopplysningene dine til en Elon-butikk, blant annet. for håndtering av levering.
Elon Norge
Når du foretar et kjøp på elon.no er Elon Norge AS, 957 566 596, er selgeren. Kjøpet administreres imidlertid og håndteres av Elon, og derfor vil personopplysningene dine bli gitt mellom selskapene.
Andre selskap innen Elon-konsernet
Personopplysninger må kanskje overføres til andre selskaper i konsernet for viktige funksjoner som markedsføring og finans som forvaltes i fellesskap i gruppen som Elon er en del av.
Leverandør av skytjenester
Elon lagrer visse opplysninger i skytjenester, og derfor kan personopplysningene dine bli utlevert til leverandører av slike skytjenester.
Leverandører og samarbeidspartnere
Elon kan utlevere dine personopplysninger til ulike leverandører til vår virksomhet. Dette skjer når leverandørene eller partnerne trenger dine personopplysninger for å utføre sine oppgaver som de utfører på vegne av Elon. For eksempel vår betalingstjenesteleverandør. I så fall gjøres dette ved å sikre at dataene ikke overføres og at behandlingen utføres utelukkende for det angitte formålet.
Selskap som tilbyr finansieringsløsninger for kunder

Når en kunde er interessert i en finansieringsløsning for kjøpet, formidler Elon informasjon om kunden til finansieringsselskapet som Elon samarbeider med, som igjen inngår avtaler og kommuniserer direkte med kunden.

Myndigheter

Personopplysninger kan overleveres til myndigheter når det er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser.

Salg

Hvis Elon har til hensikt å overføre hele eller deler av Elons virksomhet, kan personopplysninger bli utlevert til en potensiell kjøper.

 

7. Overføring av personopplysninger til tredjeland

Elon arbeider for å behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS. Hvis personopplysninger overføres til et land utenfor EU/EØS, vil Elon iverksette tiltak for å sikre at personopplysninger forblir beskyttet og også iverksette nødvendige tiltak for å lovlig overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

 

 

8. Sosiale medier

Når det gjelder personopplysningene som finnes og behandles på sosiale medier [som Facebook, Instagram, Twitter, Youtube og LinkedIn], henviser vi brukere til den respektive tjenestens retningslinjer for informasjon om hvordan de behandler personopplysninger. Formålet med behandlingen er at eksisterende kunder, potensielle kunder og partnere av Elon skal kunne samhandle og få kontakt med Elon via sosiale medier. Dette er for å bidra til et godt forhold til kunder og partnere og for å gjøre Elons kundeservice og produkter lett tilgjengelig gjennom flere forskjellige kanaler. Behandlingen er nødvendig for Elons legitime interesse i å markedsføre sin merkevare og produkter til eksisterende og potensielle kunder, samt til partnere.

Elon og Facebook har inngått et behandlingsansvarligtillegg for å bestemme hver parts ansvar for å overholde kravene i GDPR. Elon anbefaler også at du leser Facebooks personvernerklæring for å forstå hvordan Facebook behandler dine personopplysninger. Ytterligere informasjon om Facebook og deres behandling av personopplysninger finner du her.

 

 

9. Dine rettigheter

Elon, som behandlingsansvarlig, er ansvarlig for å sikre at personopplysningene dine behandles i samsvar med gjeldende lov.

 

Elon vil, på forespørsel eller på eget initiativ, korrigere, avidentifisere, slette eller supplere informasjon som viser seg å være unøyaktig, ufullstendig eller villedende.

 

Du har rett til å be Elon om tilgang til og retting eller sletting av dine personopplysninger (for eksempel hvis slik sletting er pålagt av gjeldende lov), be om begrensning av fortsatt behandling av dine personopplysninger og rett til å protestere mot behandlingen under de vilkår som er tillatt av gjeldende personopplysninger lov (for eksempel hvis du stiller spørsmål ved nøyaktigheten av personopplysningene eller hvis behandlingen er lovlig). Elon vil informere enhver mottaker som personopplysningene er offentliggjort til i samsvar med punkt 6 ovenfor om eventuelle rettelser eller sletting av data og begrensningen av behandling av data som utføres i henhold til punkt 9.

 

Du har rett til dataportabilitet, det vil si en rett til å skaffe og overføre personopplysningene dine i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format til en annen behandlingsansvarlig under visse forhold.

 

Hvis du ikke vil at Elon skal behandle personopplysningene dine for profilering og/eller direkte markedsføring, har du rett til å rapportere dette skriftlig til oss når som helst. Når Elon har mottatt varselet ditt, vil vi slutte å behandle personopplysningene for dette markedsføringsformålet.

 

Du har rett til, gjennom en skriftlig søknad, å motta, gratis, et register utdrag fra Elon om hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålet med behandlingen og hvilke mottakere dataene har vært eller skal utleveres. Du har også rett til å motta informasjon i utdraget av registeret om den forventede perioden dataene skal lagres i eller kriteriene som brukes til å bestemme denne perioden. Du har også rett til å motta informasjon i utdrag av registeret over dine andre rettigheter som er angitt i dette avsnitt 9.

 

Vi vil at du skal kontakte oss hvis du har noen klager angående vår behandling av dine personopplysninger, slik at vi kan korrigere vår behandling om nødvendig. Du har også rett til å klage på Elons behandling av personopplysningene dine med det norske datatilsynet.

Når det gjelder personopplysninger lagret av Facebook som følge av Elons og Facebooks felles behandling (som er nærmere beskrevet under punkt 8 ovenfor), er Facebook ansvarlig for å aktivere dine rettigheter som ovenfor.

 

10. Beskyttelse av dine personopplysninger

Du bør alltid være i stand til å føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Elon har derfor tatt de nødvendige sikkerhetstiltakene for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og sletting. Vi vil ikke utlevere informasjonen din til noen andre, annet enn det som uttrykkelig er angitt i denne personvernerklæringen.

 

 

11. Informasjonskapsler

Elon bruker informasjonskapsler og lignende teknologier (samlet kalt "cookies") for å gi visse funksjoner i elon.no samt for å forbedre nettstedet og for å levere en bedre og mer personlig service.

 

Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

 

 

12. Endringer

Elon har rett til å endre personvernerklæringen når som helst. Ved endringer i disse retningslinjene for personvern, vil Elon publisere den justerte personvernerklæringen på nettstedet vårt og ellers gi passende informasjon til kunder og partnere.

 

 

13. Kontakt

Ikke nøl med å kontakte Elon hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller behandlingen av dine personopplysninger.

 

Kontaktinfo:

Elon Norge AS

Jens Wilhelmsens gate 1

1671 Kråkerøy

 kundeservice@elon.no

tlf: 32 99 35 99

Orgnr: NO 957 566 596

 

14. Særskilt for Elon Club

Elon Club er er en kundeklubb som administreres av Elon. Elon er ansvarlig for dataene som behandles i Elon Club. Har du spørsmål rundt ditt medlemskap, ta kontakt med Elon (pkt 13).

 

Når du lager en brukerkonto og blir medlem i Elon Club behandles disse personopplysningene

Navn

E-postadresse

Adresse

Telefonnummer

Kundenummer

Kjøpshistorikk

IP-adresse

Cookie- data

 

 

15. Innsynsbegjæring

 

Ønsker du en oversikt over de personopplysningen vi har lageret om deg så kan du fylle ut datatilsynets innsynsbegjærings-skjema her.

Skjemaet kan fylles ut og sendes til kundeservice@elon.no 

 

 

Vil du vite mer om de nye energimerkingene? Klikk her.

Medlemspris