Reklamasjon

Alle produktene du kjøper hos Elon er dekket av leverandørens garantier. Utover garantiene er du også dekket av reklamasjonsretten i henhold til norsk lovverk. Reklamasjonsretten gir kunden rett til å kreve få utbedret feil og mangler som var tilstede ved levering og som skyldes produksjonsfeil eller svakheter med produktet. Det er enten 2 eller 5 års reklamasjonstid avhengig av hva slags vare det gjelder. Under ligger en oversikt over de forskjellige kategoriene.

For å reklamere på et produkt ta kontakt med butikken du kjøpte varen i. Dersom varen er kjøpt i en nedlagt butikk eller nettbutikken ta kontakt med serviceavdelingen vår direkte på: service@elon.no / tlf: 63 89 96 00 (Mandag-Fredag 09:00-15:00). Finn frem så mye informasjon som mulig før du tar kontakt, bl.a kvittering. Får man avslag på reklamasjonen har man allikevel rett til å fastholde reklamsjonsretten. Forbrukeren har i tillegg muligheten til å bringe saken inn for Forbrukertilsynet for mekling. 

Hvitevarer

  • Alle store hvitevarer må forventes å ha en levetid vesentlig lenger enn 2 år og har derfor en reklamasjonstid på 5 år, jfr. Lov om forbrukerkjøp §27.

Småelektrisk

  • Produkter innenfor kategorien småelektrisk kan ha 2 eller 5 års reklamasjonsfrist, jfr. Lov om forbrukerkjøp § 27. Dette vurderes ut fra om produktet forventes å ha en levetid vesentlig lenger enn 2 år eller ikke og vil derfor avhengig av type produkt og prisklasse.

TV og lyd og bilde

  • TV og lyd & bilde produkter forventes å ha en levetid vesentlig lenger enn 2 år og vil derfor ha en reklamasjonstid på 5 år jfr. Lov om forbrukerkjøp §27. Noen deler i disse produktene som for eksempel batterier ansees for å være slitedeler og vil derfor ikke ha en forventet levetid på vesentlig lenger enn 2 år, disse delene vil derfor ha en begrenset reklamasjonstid på 2 år.

Data

  • PC, datakomponenter og dyre printere forventes å ha en levetid vesentlig lenger enn 2 år og vil derfor ha en reklamasjonstid på 5 år jfr. Lov om forbrukerkjøp §27. Noen deler i disse produktene som for eksempel batterier og adaptere ansees for å være slitedeler og vil derfor ikke ha en forventet levetid på vesentlig lenger enn 2 år, disse delene vil derfor ha en begrenset reklamasjonstid på 2 år. 

Tele

  • Mobiltelefoner forventes å ha en levetid vesentlig lenger enn 2 år, og har derfor en reklamasjonstid på 5 år jfr. Lov om forbrukerkjøp §27. Men med bakgrunn i høyesterettsdom har produsentene allikevel begrenset levetiden til 4 år (datostempling), det vil si at siste året er dødt og reklamasjonen gjelder kun for 4 år.
  • Noen deler i disse produktene som for eksempel batterier og adaptere ansees for å være slitedeler og vil derfor ikke ha en forventet levetid på vesentlig lenger enn 2 år, disse delene vil derfor ha en begrenset reklamasjonstid på 2 år. 

Tilbehør

  • Tilbehør har ikke en forventet levetid vesentlig lenger enn 2 år og har derfor 2 års reklamasjonstid, jfr. Lov om forbrukerkjøp §27.

Vil du vite mer om de nye energimerkingene? Klikk her.

Medlemspris