Vedlikehold av oppvaskmaskinen

Vedlikehold av oppvaskmaskinen
  1. Etter vask, la døren på oppvaskmaskinen stå litt på gløtt. Dette gjør at fukten slipper ut, og at det ikke setter seg lukt i maskinen.
  2. Rengjør jevnlig filteret, spylearmen og pakningene for matrester.
  3. Bruk ikke løsnings- og slipemidler på maskinen. Skal du gjøre rent innsiden, bruk kun en klut med vann. Eventuelt med eddik eller spesielle rengjøringsprodukter for oppvaskmaskiner.
  4. Reise bort: La oppvaskmaskinen gå tom en omgang, steng vannkranen, og la døren stå på gløtt. Dette gjør at pakningene holder seg lengre, og forebygger dårlig lukt i maskinen.