Riktig oppbevaring av mat i kjøleskap

Riktig oppbevaring av mat i kjøleskap

Kjøtt og fisk skal kjøles raskt ned og bør oppbevares i kjøleskapets kaldeste område. En stor andel av frukt og grønt skal ikke oppbevares i kjøleskap, dette gjelder blant annet agurk og tomater.

Generelt tåler de aller fleste frukt og grønnskaper dårlig lave temperaturer, oppbevar derfor frukt og grønt i kjøleskapets varmeste del.

  • Unngå at kjøleskapet varmes opp unødvendig. Lukk døren raskt, og kjøl ned varm mat før du setter den i kjøleskapet.
  • Tin frysevarer i kjøleskapet, dette er energisparende
  • Husk å avise kjøleskapet regelmessig.Sett helst kjøleskapet på et kjølig sted, helst ikke ved komfyren.
  • Tørk støv bak kjøleskapet.
  • Oppbevar kjøtt og fisk så langt ned i kjøleskapet som mulig. Kjøleskapet er kaldest i bunn.
  • Frukt og grønt oppbevares lenger opp

Kilde: www.gronnhverdag.no